Οδηγίες και παραδείγματα

Δείτε λειτουργίες του προγράμματος τιμολόγησης σε Video

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μερικά χαρακτηριστικά βίντεο που παρουσιάζουν κάποιες από τις δυνατότητες του Express Invoice. Παρατηρήστε πώς το Express Invoice παραμένει απλό στη χρήση, παρόλο που μπορεί και ενσωματώνει πολλές παραμετροποιήσεις και ειδικές λειτουργίες!

Επιλέξτε το βίντεο που σας ενδιαφέρει από την κάθε κατηγορία.
Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία καταχώρησης πελάτη,έκδοσης και αποστολής παραστατικού, παρακολούθησης υπολοίπων, προσθήκης λογότυπου  κ.α.

Έκδοση παραστατικών Ξενοδοχείων - καταλυμάτων λιανικά ή χονδρικά
ΚΑΙ φόρου διαμονής εύκολα, απλά και γρήγορα!