Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος «expressinvoice.gr», συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του, των εφαρμογών και του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτόν (στο εξής καλούμενος «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») ανήκει στην ατομική επιχείρηση με επωνυμία «Κωνσταντίνος Κ. Ταταρίδης», αριθ. ΓΕΜΗ: 126093403000 και έδρα στο Περιστέρι Αττικής (στο εξής καλούμενη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»). Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως σελίδα πληροφόρησης και ως πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαδικτυακών εφαρμογών (στο εξής «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ») και γενικά παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (στο εξής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»). Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εισέρχονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ για πληροφοριακούς και μόνο λόγους καλούνται στο εξής «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ». Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται και κάνουν χρήση των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, έστω και μόνο δοκιμαστικά, καλούνται στο εξής «ΧΡΗΣΤΕΣ».

Δεδομένα ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει πληροφορίες επισκέψεων στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, όπως διευθύνσεις Internet (IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, αριθμός κλικ ανά σελίδα, κλπ, μόνο για στατιστικούς λόγους. Τα στοιχεία αυτά δεν συσχετίζονται με άλλα όπως πχ. «Όνομα Χρήστη» και μπορεί να διατηρηθούν για διάστημα έως και 14 μηνών.
Αναλόγως με τη χρήση του κάθε ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του, σχετικά με τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεται και προσαρμόζουν το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης του ή άλλες πληροφορίες που στέλνονται μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του. Εάν ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ επιθυμεί να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies, μπορεί να το κάνει μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης του. Οδηγίες για τη ρύθμιση των επιλογών cookies των προγραμμάτων περιήγησης, είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων κατασκευαστών.
Για τα απεικονιζόμενα Video ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ χρησιμοποιεί την υπηρεσία του Youtube (της Google). Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Google εδώ.

Google Analytics

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, της εταιρείας Google, για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας (web analytics). Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP των ΧΡΗΣΤΩΝ και ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, μπορεί να μεταδίδονται στο Google και να αποθηκεύονται στους κεντρικούς υπολογιστές τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για βελτίωση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, για στατιστικούς λόγους και για λόγους βελτίωσης της προώθησης (marketing) των προϊόντων της. Τα cookies που χρησιμοποιεί η υπηρεσία Google Analytics, συλλέγουν πληροφορίες που περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, από πού οι επισκέπτες έχουν έρθει στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ποιες σελίδες του επισκέφθηκαν, καθώς και άλλα παρόμοια στατιστικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: http://www.google.com/policies/privacy/

Για να εξαιρεθείτε γενικά από την ανίχνευση της υπηρεσίας Google Analytics, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω πρόσθετο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Δεδομένα ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει άμεσα από τους ΧΡΗΣΤΕΣ στοιχεία όπως: όνομα, επωνυμία, email, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ κλπ. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι μόνο τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ. Διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση του ΧΡΗΣΤΗ με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (πχ. διάστημα εγγραφής σε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή δοκιμαστικής χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) και στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η φύλαξή τους απαιτείται από το νόμο, ή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός της περίπτωσης νομικών υποχρεώσεων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (πχ. στοιχεία τιμολόγησης προς το Taxisnet).
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των ΧΡΗΣΤΩΝ για κάποια ενημέρωση σχετικά με την ίδια, τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που παρέχει, καθώς και τους Όρους Χρήσης αυτών. Επίσης για να ζητήσει (προαιρετικά πάντα) αξιολόγηση των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της.

Δεδομένα που οι ΧΡΗΣΤΕΣ καταχωρούν

Τα δεδομένα που καταχωρούν οι ΧΡΗΣΤΕΣ των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πχ. στοιχεία πελατών τους, τιμές αγαθών κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει πρόσβαση σε αυτά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για Τεχνικούς λόγους, ή εφόσον ζητηθεί από το ΧΡΗΣΤΗ κάποια εργασία που να το απαιτεί. Διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση του ΧΡΗΣΤΗ με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (πχ. διάστημα εγγραφής σε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή δοκιμαστικής χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) και στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η φύλαξή τους είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και γενικά δεν χρησιμοποιούνται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί Servers που ενοικιάζει σε Ελληνικό Data Center, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης των δεδομένων από καταστροφή, αλλοίωση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Για την ασφαλή σύνδεση των ΧΡΗΣΤΩΝ χρησιμοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL.

Δικαιώματα ΧΡΗΣΤΩΝ και ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οποιοσδήποτε ΧΡΗΣΤΗΣ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα του, πρέπει να επικοινωνήσει το σχετικό του αίτημα προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

  • Δικαίωμα Διόρθωσης στοιχείων
  • Δικαίωμα Αντίρρησης στην επεξεργασία
  • Δικαίωμα Διαγραφής
  • Δικαίωμα Ανάκλησης της Συναίνεσης (εφόσον υπάρχει πράξη για την οποία απαιτείται συναίνεση)
  • Δικαίωμα στη λήψη αντίγραφων σε ηλεκτρονική μορφή

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:
Email: info@expressinvoice.gr
Τηλέφωνο: 215.55.02.343