Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος «expressinvoice.gr», συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του, των εφαρμογών και του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτόν (στο εξής καλούμενος «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») ανήκει στην ατομική επιχείρηση με επωνυμία «Κωνσταντίνος Κ. Ταταρίδης», αριθ. ΓΕΜΗ: 126093403000 και έδρα στο Περιστέρι Αττικής (στο εξής καλούμενη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»). Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως σελίδα πληροφόρησης και ως πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαδικτυακών εφαρμογών (στο εξής «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ») και γενικά παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (στο εξής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»). Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εισέρχονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ για πληροφοριακούς και μόνο λόγους καλούνται στο εξής «ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ». Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται και κάνουν χρήση των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, έστω και μόνο δοκιμαστικά, καλούνται στο εξής «ΧΡΗΣΤΕΣ».

Δεδομένα ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει πληροφορίες επισκέψεων στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, όπως διευθύνσεις Internet (IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, αριθμός κλικ ανά σελίδα, κλπ, μόνο για στατιστικούς λόγους. Τα στοιχεία αυτά δεν συσχετίζονται με άλλα όπως πχ. «Όνομα Χρήστη» και μπορεί να διατηρηθούν για διάστημα έως και 24 μηνών.

Απαραίτητα Cookies

Αναλόγως με τη χρήση του κάθε ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του, τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεται και προσαρμόζουν το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης του ή άλλες πληροφορίες που στέλνονται μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του.

Προαιρετικά Cookies

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, της εταιρείας Google, για να συλλέγει από τους ΧΡΗΣΤΕΣ στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και την περιήγηση τους μέσα σε αυτόν. Τα στοιχεία αυτά η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τα επεξεργάζεται για την βελτίωση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, για στατιστικούς λόγους και για λόγους προώθησης (marketing) των προϊόντων της. Τα cookies που χρησιμοποιεί η υπηρεσία Google Analytics, συλλέγουν πληροφορίες που περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, από πού οι επισκέπτες έχουν έρθει στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ποιες σελίδες του επισκέφθηκαν, καθώς και άλλα παρόμοια στοιχεία. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα πολιτική απορρήτου της Google εδώ.

Ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει αν αποδέχεται τα Προαιρετικά Cookies με την είσοδο του στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ή οποιαδήποτε στιγμή πατώντας στην “Επιλογή Cookies”. Τα απαραίτητα Cookies είναι πάντα ενεργοποιημένα.

Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να απενεργοποιήσει εντελώς όλα τα cookies, μπορεί να το κάνει μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης του. Οδηγίες για τη ρύθμιση των επιλογών cookies των προγραμμάτων περιήγησης, είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων κατασκευαστών λογισμικού.

Για να εξαιρεθείτε γενικά από την ανίχνευση της υπηρεσίας Google Analytics, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω πρόσθετο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι σελίδες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους (π.χ. βίντεο youtube κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Δεδομένα ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει άμεσα από τους ΧΡΗΣΤΕΣ στοιχεία όπως: όνομα, επωνυμία, email, διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ κλπ. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι μόνο τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ. Διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση του ΧΡΗΣΤΗ με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (πχ. διάστημα εγγραφής σε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή δοκιμαστικής χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) και στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η φύλαξή τους απαιτείται από το νόμο, ή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός της περίπτωσης νομικών υποχρεώσεων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (πχ. στοιχεία τιμολόγησης προς το Taxisnet).
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των ΧΡΗΣΤΩΝ για κάποια ενημέρωση σχετικά με την ίδια, τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που παρέχει, καθώς και τους Όρους Χρήσης αυτών. Επίσης για να ζητήσει (προαιρετικά πάντα) αξιολόγηση των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της.

Δεδομένα που οι ΧΡΗΣΤΕΣ καταχωρούν

Τα δεδομένα που καταχωρούν οι ΧΡΗΣΤΕΣ των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πχ. στοιχεία πελατών τους, τιμές αγαθών κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει πρόσβαση σε αυτά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για Τεχνικούς λόγους, ή εφόσον ζητηθεί από το ΧΡΗΣΤΗ κάποια εργασία που να το απαιτεί. Διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση του ΧΡΗΣΤΗ με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (πχ. διάστημα εγγραφής σε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή δοκιμαστικής χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) και στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η φύλαξή τους είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και γενικά δεν χρησιμοποιούνται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί Servers που ενοικιάζει σε Ελληνικό Data Center, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες προφύλαξης των δεδομένων από καταστροφή, αλλοίωση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Για την ασφαλή σύνδεση των ΧΡΗΣΤΩΝ χρησιμοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL.

Δικαιώματα ΧΡΗΣΤΩΝ και ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οποιοσδήποτε ΧΡΗΣΤΗΣ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα του, πρέπει να επικοινωνήσει το σχετικό του αίτημα προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

  • Δικαίωμα Διόρθωσης στοιχείων
  • Δικαίωμα Αντίρρησης στην επεξεργασία
  • Δικαίωμα Διαγραφής
  • Δικαίωμα Ανάκλησης της Συναίνεσης (εφόσον υπάρχει πράξη για την οποία απαιτείται συναίνεση)
  • Δικαίωμα στη λήψη αντίγραφων σε ηλεκτρονική μορφή

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:
Email: info@expressinvoice.gr
Τηλέφωνο: 215.55.02.343